PERSOONSGEGEVENS & PRIVACY BELEID

DEMIC BVBA is toezichthouder over de persoonlijke gegevens die via de site worden verzameld.

Door zich toegang te verschaffen tot de site, door hem te bezoeken of te gebruiken, staat u uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van uw persoonsgegevens voor doeleinden zoals het beheer van het klantenbestand, met inbegrip van potentiële klanten, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het voorkomen van onregelmatigheden, het opstellen van statistieken en tests, marketing en reclame.

De persoonlijke gegevens die verzameld worden via de site worden enkel gebruikt voor zover nodig tot het uitvoeren van deze doelen, en dienen in de eerste plaats voor het verzorgen van een vlotte levering.

De verzamelde gegevens zullen niet aan derden worden overgemaakt.

De koper heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering.